Сервировка стола

   Свечи для торта                  СВЕЧИ ЦИФРЫ                  Свечи- фонтаны           Свеча цветок 

СВЕЧИ ДЛЯ ТОРТА         СВЕЧИ ЦИФРА           СВЕЧА ФОНТАН         свеча муз155

СТАКАНЫ ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ СЕРВИРОВКА  СЕРВИРОВКА ПОСУДА ТАРЕЛКИ  САЛФЕТКИ СЕРВИРОВКА ПОСУДА  СКАТЕРТЬ СЕРВИРОВКА СТОЛА

           Стаканы ДР                Тарелки ДР                      Салфетки ДР               Скатерть ДР